Zamówienia Publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 2 „sprzęt wideo” | PZP/6/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 2 „sprzęt wideo” | PZP/6/2023

Czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „sprzęt audio” | PZP/5/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „sprzęt audio” | PZP/5/2023

Czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Dostawa, montaż i uruchomienie systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu” | PZP/3/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Dostawa, montaż i uruchomienie systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu” Postępowanie jest prowadzone w

Czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 “monitory””

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „monitory”” Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr PZP/29/2021 “Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego.”

Zapytanie ofertowe nr PZP/29/2021, którego przedmiotem jest promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego” zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr:

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021 “Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego.”

Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021, którego przedmiotem jest promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego” zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr:

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERAdo wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe ZP/3/2021

Zapytanie ofertowe ZP/3/2021 dot. Opracowania Analizy Gospodarczej Dolnego Śląska. Treść zapytania została opublikowana w Bazie Konkurencyjności pod nr: 2021-14191-27434. Kliknij, aby przejść do treści pobierz

Czytaj więcej »

WYNIKI NABORU NA PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje,

Czytaj więcej »

przetarg nieograniczony pzp/1/2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony nr PZP/1/2020 na realizację zadania, o wartosci szacunkowej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Czytaj więcej »

wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – EDYCJA III” w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla działania

Czytaj więcej »