Pożyczka Rozwojowa
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
więcej
Pożyczka Płynnościowa
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie stałych miesięcznych wydatków ponoszonych przez MŚP.
więcej

 

 

 

aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu II naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Lider Projektu informuje, iż w dniu 06.07.2022 r. o godzinie 11:55 ZAKOŃCZYŁ przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu w II NABORZE do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne

więcej »

Informacja o wyborze Partnera w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o wyborze Partnera w  postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

więcej »