Postępowanie pn. “Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach projektu pn. “Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – PZP/1/2022