O agencji

zdjęcie1

Michał Rado – Prezes Zarządu

Magister prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej. Absolwent studiów podyplomowych MBA – Master of Business Administration oraz z zakresu zarządzania projektem.

Od 2014 roku zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Pełnił funkcję Dyrektora Biura Marszałka, a następnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Marszałka.

Wieloletni działacz na rzecz samorządu lokalnego, zaangażowany w liczne akcje społeczne. W wieku 25 lat został wybrany na Radnego Powiatu Oławskiego.

Stanowisko Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. objął w 2021 roku.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. jest spółką należącą do Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu władz województwa. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG proponuje dolnośląskim przedsiębiorcom wynajem powierzchni biurowych we Wrocławiu na preferencyjnych warunkach, wspiera w aktywizacji na rynku pracy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, oferuje pożyczki rozwojowe i płynnościowe na cele inwestycyjne, realizuje projekty związane z internacjonalizacją dolnośląskich MMŚP oraz wdraża standardy obsługi inwestora i eksportera w jednostkach samorządu terytorialnego.

Nasze działania:

Misja DAWG realizowana jest w oparciu o działy:

• Dział Obsługi Inwestora i Eksportera
• Dział Projektów Europejskich
• Dział Administracji i Nieruchomości

NAZWA FIRMY:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

ADRES:
al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław

NIP: 899 251 47 80
REGON: 933 013 380
KRS: 0000213275

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: usługi
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 70 778 500,00 
PRZEDSIĘBIORSTWO ISTNIEJE OD: 09.06.2004 r.
FORMA WŁASNOŚCI: Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego