O agencji

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

DAWG sp. z o.o. – PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizujemy zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Spółka opracowała skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Pozyskując środki unijne na realizację celów statutowych, większość naszych usług świadczymy nieodpłatnie.

Od 2009 r. Spółka działa w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadzorowanego przez PARP. Jest również certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. DAWG działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany Systemu Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 9001:2008

MISJA DAWG REALIZOWANA JEST W OPARCIU O DZIAŁY:

 • Dział Obsługi Inwestora i Eksportera
 • Dział Projektów Europejskich
 • Dział Administracji i Nieruchomości
NASZE DZIAŁANIA

DAWG jako spółka wyspecjalizowana w działaniach wspierających rozwój regionu prowadzi projekty głównie w następujących obszarach:

pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich

 • promocja inwestycyjna Dolnego Śląska
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców
 • organizacja misji gospodarczych
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP
 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP
 • pomoc w rozpoczynaniu działalności i prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)
 • doradztwo specjalistyczne dla firm ( inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia,konferencje, eveny
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
 • działania w obszarze ochrony środowiska

Z inicjatywy DAWG i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstał projekt „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje tereny 9 składowisk o łącznej powierzchni 21,19 ha. Obszary objęte zostały działaniami rekultywacyjnymi mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów.

 

Dane identyfikacyjne:

NAZWA FIRMY:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego

ADRES:
al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław

www.dawg.pl

sekretariat: pok. 304
e-mail: biuro@dawg.pl
tel. +48 71 736 63 01
tel. +48 608 023 623

NIP : 899 251 47 80
REGON: 933 013 380
KRS: 0000213275

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: usługi
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 55 003 000,00 
PRZEDSIĘBIORSTWO ISTNIEJE OD: 09.06.2004 r.
FORMA WŁASNOŚCI: Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Prezes Zarządu  Michał Rado

 • Polska Agencja Iwestycji i Handlu S. A.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Zagraniczne Biura Handlowe PAIH S. A.
 • Biuro Regionalne Dolnego Śląska w Brukseli
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN
 • Zachodnia Izba Gospodarcza we Wrocławiu
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu
 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa / British Polish Chamber of Commerce HQ
 • Wirtschaftsförderungn Sachsen GmbH
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)/Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, AHK Polen
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy Wrocław
 • Wrocławski Park Technologiczny S.A.
 • Powiat Wrocławski
 • Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
 • Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.
 • Politechnika Wrocławska
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Jones Lang LaSalle
 • Panattoni
 • Prologis
 • Work Service S.A.
 • Adecco S.A.
 • Randstadt Sp. z o.o.
 • ManpowerGroup Sp. z o.o.
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Dolnośląski
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
 • Izba Skarbowa we Wrocławiu
 • Gminy Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.
 • Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
 • Europe-Asia Center – Europejskie Centrum Rozwoju Inwestycji, Innowacji i Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu