Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Remont dachu i elewacji oraz przebudowa kominów – ul. Kotlarska 42 we Wrocławiu. | PZP/2/2024​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Remont dachu i elewacji oraz przebudowa kominów - ul. Kotlarska 42 we Wrocławiu. | PZP/2/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61403400-af86-11ee-a06e-7a3efa199397