Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium fotogrametrii do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu. | PZP/10/2023​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium fotogrametrii do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu. | PZP/10/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d86d5690-5094-11ee-a60c-9ec5599dddc1