Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 “monitory””

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „monitory”

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03232872-f3b1-11ed-9355-06954b8c6cb9