Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „sprzęt audio” | PZP/5/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia studia nagrań audio-wideo do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu – Zadanie 1 „sprzęt audio” | PZP/5/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d30242a6-1a5f-11ee-9aa3-96d3b4440790