PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO I WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz. nr 68/2, 68/1 AM-2”

[status: zakończone]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO I WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz. nr 68/2, 68/1 AM-2”

Numer postępowania PZP/7/2021

12.11.2021 r.

Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzorowanych prac

15.11.2021 r.

16.11.2021 r.

22.11.2021 r.

03.12.2021 r.