Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Usługa ochrony fizycznej osób i dozoru mienia. | PZP/11/2023​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Usługa ochrony fizycznej osób i dozoru mienia. | PZP/11/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9859b3c3-64f3-11ee-9aa3-96d3b4440790