Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Usługi publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach – Zadania” | PZP/2/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Usługi publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach – Zadania” | PZP/2/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41e1ae65-fe19-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b