„ORGANIZACJA WIZYT STUDYJNYCH DZIENNIKARZY ZAGRANICZNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU – ZADANIE NR 1; ZADANIE NR 2”, PZP/6/2021