Kontakt

Kierownik Działu – Patrycja Milczyńska
patrycja.milczynska@dawg.pl
+48 608 660 700

Zastępca Kierownika – Beata Grabińska
beata.grabinska@dawg.pl
+48 784 450 420

Kamila Kubicz
kamila.kubicz@dawg.pl
Kierownik Działu – Celestyna Górczyńska-Owsianko
celestyna.gorczynska@dawg.pl
+48 885 883 997

Zastępca Kierownika – Grzegorz Małyga
grzegorz.malyga@dawg.pl
+48 885 882 337
Kierownik Działu – Marta Czarnecka
marta.czarnecka@dawg.pl
+48 885 884 416

Zastępca Kierownika – Justyna Głuszak
justyna.gluszak@dawg.pl
+48 885 884 415

Anna Krystek
anna.krystek@dawg.pl
+48 882 139 862