Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane w budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. | PZP/7/2023​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane w budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. | PZP/7/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7988dac-2a0b-11ee-a60c-9ec5599dddc1