Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021 “Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego.”

Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021, którego przedmiotem jest promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego” zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr: 2021-25312-57696

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57696

Ogłoszenie zostało anulowane.