Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium fotogrametrii do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu. | PZP/9/2023​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium fotogrametrii do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu. | PZP/9/2023

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7612656-45ad-11ee-9aa3-96d3b4440790