„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” w ramach projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”, PZP/3/2021 – II postępowanie