Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Usługa sprzątania budynków oraz terenu zewnętrznego przy al. Kasztanowej 3a-5 oraz ul. Januszowickiej 5 we Wrocławiu. | PZP/1/2024​

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Usługa sprzątania budynków oraz terenu zewnętrznego przy al. Kasztanowej 3a-5 oraz ul. Januszowickiej 5 we Wrocławiu. | PZP/1/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70ba4684-abaa-11ee-a681-52fe4aa7189e