Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Remont z przebudową budynku biurowego przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu – ETAP 1 BIURA, PZP/3/2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Remont z przebudową budynku biurowego przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu – ETAP 1 BIURA, PZP/3/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca5c350e-dd1b-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d