Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Dostawa, montaż i uruchomienie systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu” | PZP/3/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “Dostawa, montaż i uruchomienie systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości triQube we Wrocławiu”

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-824630b3-f545-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b