przetarg nieograniczony pzp/1/2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony nr PZP/1/2020 na realizację zadania, o wartosci szacunkowej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: 
“Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych z i do Wrocławia”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ