Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Postępowanie nr PZP/1/2021

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 213 ustawy Pzp.
Numer postępowania PZP/1/2021
pn. Usługi promocji potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.