OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA
do wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa
i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera

Formularz zgłoszeniowy kandydata

1 – Informacja o zmianie terminu składania ofert

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Informujemy, że nowy termin składania ofert to: 05.02.2021 r., godz. 12:00.

2 – Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyniki naboru na partnera