Ogłaszamy nabór na stanowisko: Doradca zawodowy

photo - ogłoszenie na stanowisko

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. jest spółką należącą do Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu władz województwa. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. realizuje także projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach, których wspiera m.in. osoby pracujące, osoby bierne zawodowo i bezrobotne w aktywizacji na rynku pracy.

W związku z realizacją projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Doradca zawodowy

Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska

·    Przeprowadzanie diagnozy kompetencji i predyspozycji Uczestników projektów z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych w ramach diagnozy sytuacji zawodowej uczestników.

·       Pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia.

·      Pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie form wsparcia oferowanych w ramach projektów, które przyczynią się do zwiększenia szans uczestników projektów na podjęcia zatrudnienia.

·       Tworzenie i przygotowywanie wraz z uczestnikami projektów Indywidualnych Planów Działań

·       Aktualizowanie i nadzór nad realizacją Indywidualnego Planu Działania.

·       Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy.

·       Określanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

·       Weryfikacja uczestników projektu pod kątem skorzystania z oferowanych w ramach projektów form wsparcia, tj. profilowanie wsparcia.

·       Przeprowadzanie analizy rynku pracy – pod względem zapotrzebowania na szkolenia/staże zawodowe.

·       Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy (telefonicznie/mailowo lub przez bezpośrednie wizyty u pracodawców).

·       Wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji.

·   Pomoc osobom zatrudnionym w określeniu kroków zamierzających do zmiany celów zawodowych, w tym zmiany zatrudnienia. Identyfikacja nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie uczestników projektu do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Wymagania

·         Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego.

·         Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Dodatkowo, wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

·         Doświadczenie w pracy w ramach projektów unijnych.

·         Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

·         Duża samodzielność w pracy.

·         Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel) oraz swoboda w obsłudze Internetu.

·         Znajomość instrumentów rynku pracy.

·         Znajomość narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym.

Oferujemy

·         Pracę w wymiarze połowy lub pełnego etatu na umowę o pracę.

·         Pracę od zaraz.

·         Dofinansowanie do MultiSport.

·         Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

·         Możliwość zaangażowania się w różne inicjatywy związane z realizacją projektów.

Prosimy o przesyłanie CV w wersji papierowej na adres al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław (z dopiskiem na kopiecie „oferta pracy”) lub skan CV na adres mailowy aktywizacja@dawg.pl.

Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

·         Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

·         Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

 Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).