Deklaracja Współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

Dziś Prezes Zarządu DAWG Michał Rado wraz z Jego Magnificencją Rektorem UWr prof. Robertem Olkiewiczem podpisali deklarację współpracy. 

Deklaracja jest efektem projektu „Partnerstwo z DAWG dla rozwoju kompetencji społecznych i biznesowych studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego” realizowanego w ramach Konkursu Wsparcia Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt znalazł się w pierwszej 10. Najlepszych wniosków – startowało w sumie 50 projektów.

Celem współpracy jest:

1.        Promowanie innowacji, transferu technologii oraz rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku.

2.       Stworzenie dla społeczności akademickiej Uniwersytetu atrakcyjne warunki do kształtowania i rozwoju kompetencji społecznych i biznesowych studentów i doktorantów.

3.       Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych.

4.     Wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów.

Więcej szczegółów już wkrótce.