Wirtualny Dzień Informacyjny Europejskiej Rady ds. Innowacji – 22.02.2022 r.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w wirtualnym Dniu Informacyjnym Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC), która jest częścią programu Horyzont Europa. Spotkanie odbędzie się 22 lutego br. w godz. 9:30-16:30. W jego ramach omówione zostanie: czym jest EIC, jakiego rodzaju finansowanie oferuje oraz jakie nowe elementy wprowadzono do EIC w nowym okresie programowania 2021-2027 – oraz w nowym programie prac EIC.

Zadaniem EIC jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, w szczególności przełomowych innowacji, których wysokie ryzyko technologiczne i rynkowe utrudnia przedsiębiorcom zdobycie finansowania. Wsparcie innowacji w UE przez EIC odbywa się poprzez trzy rodzaje instrumentów:
• EIC Pathfinder – na rzecz zaawansowanych badań nad przełomowymi lub zmieniającymi reguły gry technologiami czyli dla wczesnych etapów prac B+R;
• EIC Transition – dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki badań wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
• EIC Accelerator – skierowany jest do indywidualnych przedsiębiorstw w celu zwiększania skali oraz wprowadzania na rynek przełomowych innowacji o wysokim ryzyku i dużym oddziaływaniu.

Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji – wydarzenie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC1lhGQ0C_OOlaS1rbxlXM5Q?app=desktop&cbrd=1  Językiem wydarzenia jest angielski.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EIC: https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en  a podstawowe informacje o EIC w. j. polskim na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE w Polsce: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa/eic