Wniosek o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

W przypadku problemów z dostępnością naszej strony internetowej https://dawg.pl prosimy o kontakt e-mail: biuro@dawg.pl.

W ten sposób można również składać wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i składać żądania zapewnienia dostępności. W tym celu należy wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności.