Nowa oferta DAWG – Inkubator Przedsiębiorczości triQube

triQube to kolejny inkubator przedsiębiorczości należący do DAWG sp. z o.o., wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, ukierunkowany w swych działaniach na innowacyjność oraz integrację.

 

Grupa docelowa Inkubatora

Wierzymy w potencjał przedsiębiorczości i innowacyjności na Dolnym Śląsku, w związku z czym nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm działających w obszarze niżej wymienionych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska: 

·         Maszyny i Urządzenia

Specjalizacja obejmuje aktywności związane z: Projektowaniem konstrukcji nowych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń bez względu na przeznaczenie; Opracowywaniem innowacyjnych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń bez względu na przeznaczenie; Wytwarzaniem maszyn i urządzeń na potrzeby: Energetyki, w tym wykorzystującej odnawialne źródła energii; Fotoniki, elektroniki i automatyki; Recyklingu i odzysku materiałów.

·         Zielony Ład

 

Specjalizacja horyzontalna obejmująca technologie nisko- i bezodpadowe (tj. skuteczne zagospodarowywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwie produkcyjnym – „zero waste” poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne sposoby odzysku), technologie „obiegu zamkniętego” (w szczególności poprzez zagospodarowywane powstających odpadów w innych przedsiębiorstwach łańcucha wartości) – bez względu na branże i sektor.

·         Przemysł 4.0

Specjalizacja horyzontalna obejmująca zastosowanie technologii mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych (np. bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach generacji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitarnej) w takich obszarach działalności przedsiębiorstw jak: Automatyzacja lub robotyzacja produkcji; Automatyzacja procesów obsługi klienta i świadczenia usług; Automatyzacja procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzania dużych zbiorów danych, stosowanie druku 3D w procesach szybkiego projektowania itp.); Monitoring i ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz rolnictwo precyzyjne.

·         Życie wspomagane technologią

Specjalizacja horyzontalna obejmująca wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (głównie z obszaru szeroko pojętego IT oraz technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz robotyki i automatyki, a także przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data, data mining), wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, optymalizacji (np. kompresji, redukcji) wielkości danych, geoinformacji, itp.) w obszarach nie wiązanych z aktywnością przedsiębiorstw, tj. nie powiązanych z działalnością produkcyjną lub usługami B2B.

Co oferujemy?

triQube w liczbach

Budynek
powierzchnia całkowita 6 900 m2
powierzchnia użytkowa 3 500 m2
kondygnacje naziemne 5
kondygnacje podziemne 1
garaż podziemny 1 350 m2
powierzchnia lokali usługowych 300 m2
kubatura budynku 17 000 m3
Poziom -1
garaż 43 miejsca postojowe, w tym dwa dla pojazdów elektrycznych
rowerownia 44 stojaki rowerowe
szatnia damska/męska z zamykanymi szafkami i natryskami
Poziom 0
sala konferencyjna 170 m2
sala seminaryjna 25 m2
lokale usługowe 59 m2, 54 m2
lokal gastronomiczny 130 m2
studio fotogrametrii oraz motion capture
recepcja, szatnia, węzeł sanitarny
Poziom 1
21 biur od 10 m2 do 55 m2
sala konferencyjna 45 m2
sala seminaryjna 15 m2
studio nagrań audio i video
pokoje telefoniczne 4
business room 2
zaplecze socjalne
węzeł sanitarny
Poziom 2
27 biur od 10 m2 do 55 m2
sala konferencyjna 45 m2
sala seminaryjna 15 m2
pokoje telefoniczne 4
business room 2
zaplecze socjalne
węzeł sanitarny
Poziom 3
16 biur od 16 m2 do 36 m2
sala seminaryjna 22 m2, 22 m2, 27 m2
klub biznesowy 300 m2
coworking 16 miejsc
zaplecze socjalne
węzeł sanitarny
Poziom 4
12 biur od 16 m2 do 36 m2
biuro open-space 395 m2
zaplecze socjalne
węzeł sanitarny
teren zewnętrzny
parking dla gości
strefa relaksu