Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza nabór na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ 7.4.B Projekty w zakresie outplacementu, nabór konkurencyjny nr: FEDS.07.04-IP.02-034/23.

Dokumentacja projektowa: