Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja IV

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów przedsiębiorczości”, nr RPDS.01.03.01-02-0003/21-00.

 

Projekt jest realizowany w ramach:

Działania: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałania: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny

Schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2024-2020.

 

Wartość projektu – 65 730 746,58 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich – 45 442 759,83 zł

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowej infrastruktury służącej inkubacji przedsiębiorstw i wspierających rozwój branż stanowiących inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępu do profesjonalnej infrastruktury służącej wsparciu MMŚP.

 

Planowane efekty projektu:

rozbudowa istniejącej infrastruktury służącej wsparciu działalności dolnośląskich przedsiębiorstw

– zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla przedsiębiorstw, w tym dostęp do profesjonalnie wyposażonych pomieszczeń (w tym m.in.: laboratorium fotogrametrii, laboratorium motion capture, studio nagrań)

– poprawa jakości i innowacyjności usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw

– podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników MMŚP oraz pracowników instytucji otoczenia biznesu

– tworzenie warunków dla transferu nowoczesnych technologii

– umacnianie współpracy między środowiskiem biznesowym a nauką na rzecz wspólnie realizowanych projektów

– tworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Rezultaty realizacji projektu:

– nowoczesna infrastruktura inkubacyjna dla przedsiębiorstw

– wsparcie co najmniej 80 MMŚP

– utworzenie 3 nowych miejsc pracy

 

Jeśli uważasz, że z jakiegoś powodu nasza strona internetowa nie jest dla Ciebie dostępna cyfrowo lub potrzebujesz innego rodzaju dostępności kliknij tutaj.