PMT webinarium informacyjne dla przedsiębiorców

W związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne w dniu 16 września w godz. 10:00-13:00 odbędzie się webinarium informacyjne poprzedzające nabór wniosków do Projektu Polskie Mosty Technologiczne; spotkanie dedykowane będzie rynkom Chin, Singapuru i Senegalu. W programie znajdują się podstawowe informacje o Projekcie i o ofercie produktowej PAIH S.A., o specyfice rynków docelowych, przykłady success stories, konsultacje z udziałem ekspertów, sesja pytań i odpowiedzi. Rejestracja na wydarzenie w Systemie Obsługi Wniosków (SOE) dostępna jest pod adresem: https://soe.paih.gov.pl/seminaria  

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. https://www.paih.gov.pl/pmt