Zerwanie współpracy z Wolną Strefą Ekonomiczną Brześć

Informujemy, że Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zrywa porozumienie o współpracy z Wolną Strefą Ekonomiczną Brześć. Współpraca gospodarcza wymaga wzajemnego zaufania oraz przekonania, że wszystkie strony umowy dążą do dobrze pojmowanego rozwoju. W obliczu rosyjsko-białoruskiej agresji na Ukrainę Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej nie widzi możliwości dalszego funkcjonowania partnerstwa ze stroną białoruską.