Polskie Mosty Technologiczne: Trwa nabór na rynek USA

Od 6 kwietnia br.  trwa nabór wniosków aplikacyjnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, skierowany na rynek Stanów Zjednoczonych. Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców pragnących rozpocząć swoją działalność biznesową na rynku USA.

Nabór zakończy się 6 maja 2022. Zakwalifikowani przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w warsztatach eksperckich i konsultacjach oraz pomoc w pisaniu strategii ekspansji. Na uczestników projektu czeka też wsparcie finansowe na usługi doradcze i działania promocyjne zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych.

W imieniu PAIH zapraszamy do składania wniosków w Systemie Obsługi Wniosków (SOE).

Więcej informacji o Projekcie Polskie Mosty Technologiczne znajdziesz tutaj.

* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.