Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) informuje o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław.​

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) informuje o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław.

W nawiązaniu do ogłoszenia otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu, konkursu nr FEDS.08.02-IP.02-029/23  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ 8.2.A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, informuje o wyborze Partnera.

Dokument z informacją o wyborze Partnera: