III Edycja Kongresu Ekonomicznego już 17 maja 2022

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się 365 Timing Economic Congress. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju, w ramach partnerstwa strategicznego z Województwem Dolnośląskim, spotkanie przedstawicieli środowisk w trójkącie samorządy-przedsiębiorstwa-nauka w ramach obchodów 75-lecia UEW.

„Bezpieczeństwo energetyczne a zielona gospodarka. Technologia i innowacje jako kluczowe czynniki rozwoju oparte na wiedzy” to hasło przewodnie tegorocznego, jubileuszowego kongresu. Agresja Rosji na Ukrainę na wschodzie ukazały istotność obszaru, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne i potrzebę wzmożonych działań w zakresie dążenia do rozwoju zielonej gospodarki.

W programie kongresu zostaną uwzględnione tematy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, nowoczesnego transportu, czy też finalizacji procesów zielonych inwestycji, przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej proekologicznej, w tym start-upów.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w siedzibie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE przy wsparciu Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerem kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju.