Dofinansowanie na eksport i eksportowy rozwój twojej firmy – wsparcie promocji eksportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przegląd dostępnych dotacji na eksport – efektywne wykorzystanie dotacji na eksport:

Promocja marki innowacyjnych MŚP na udział m.in. w targach zagranicznych

1.       Światowa Wystawa EXPO 2025 Japonia

Na arenie międzynarodowej zaplanowano Światową Wystawę EXPO 2025 w Japonii. Jeśli przedsiębiorcy MŚP planują wzmocnić swój rozwój i chcą być konkurencyjni z innymi podmiotami, a plany o udziale w japońskich spotkaniach mieli już wcześniej, to w 2024 roku mogą skorzystać z konkursu:

Działanie 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców działających na terenie całej Polski. Firmy przystępujące do konkursu powinny postawić w projektach na aspekt swojego potencjału eksportowego na rynki międzynarodowe oraz uwzględnić udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych związanych z uczestnictwem w Wystawie EXPO 2025.

Budżet przeznaczony na ten konkurs to 100 000 000 zł. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na 9 maja 2024, a kolejne ważne daty to 28 maja jako początek składania wniosków i 19 czerwca jako zakończenie aplikowania.

2.       Promocja marki innowacyjnych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki

Kolejną okazję do pozyskania dofinansowania na eksport będą mieli przedsiębiorcy MŚP jesienią. 24 września 2024 roku ten sam podmiot ogłosi nabór na konkurs na to samo działanie Promocja marki innowacyjnych MŚP. W swoich założeniach wesprze on te projekty, które będą promowały marki produktowe poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Tym razem pomoc będzie udzielona m.in. na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.

Alokacja środków w tym konkursie wynosi 155 000 000 zł. Nabór wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości rozpocznie się 15 października i zakończy 28 listopada 2024 roku.