Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej świętuje 20 lat działalności na rzecz przedsiębiorców

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 marca 2024 r. przy udziale władz województwa dolnośląskiego, podsumowano dotychczasową działalność DAWG oraz przedstawiono plany na przyszłość. Nagrodzono także wieloletnich partnerów oraz pracowników z najdłuższym stażem pracy.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG) to spółka w całości należąca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i w jego imieniu realizująca swoje cele statutowe. Początki DAWG sięgają 2004 roku, kiedy w regionie zauważono potrzebę stworzenia oddzielnej instytucji odpowiedzialnej za rozwój przedsiębiorczości. Działając początkowo pod inną nazwą, spółka przez lata stała się ważnym punktem na gospodarczej mapie województwa i ośrodkiem istotnego wsparcia dla sektora MŚP.

DAWG już od dwóch dekad przyczynia się do wzrostu gospodarczego naszego regionu, promuje Dolny Śląsk za granicą, a przede wszystkim wspiera najmniejszych przedsiębiorców w ich działalności. To właśnie ludzie byli w centrum uwagi podczas uroczystej gali jubileuszowej, co podkreślał Michał Rado, Prezes Zarządu DAWG Sp. z o.o.

– Dzisiejsze wydarzenie jest przede wszystkim podziękowaniem za wszystkie lata wspólnej pracy wielu osób na rzecz jednego celu, jakim jest rozwój województwa dolnośląskiego. Chcemy nagrodzić naszych pracowników, którzy zawsze z dużym zaangażowaniem podchodzili do swoich obowiązków, podziękować wieloletnim zaufanym partnerom oraz docenić dolnośląskich przedsiębiorców, którzy są z nami od lat.

Wśród gości uroczystości byli zarówno obecni pracownicy i zarząd DAWG, jak i liczne osoby związane ze spółką w przeszłości. W wydarzeniu wziął udział także Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Krzysztof Maj, który z uznaniem wyrażał się o roli DAWG:

– Dolny Śląsk to region ludzi innowacyjnych i przedsiębiorczych, którzy są w stanie osiągnąć naprawdę dużo, jeśli stworzy im się do tego odpowiednie warunki. Właśnie poprzez takie instytucje, jak DAWG, możemy skutecznie docierać do ze wsparciem do wszystkich tych Dolnoślązaków, którzy swoją codzienną pracą tworzą siłę gospodarczą regionu i budują jego markę za granicą.

Prezentując najbliższe plany DAWG, prezes Michał Rado zauważał, że napływ nowych środków z funduszy unijnych stworzy kolejne szanse dla sektora MŚP. Wszystkich dolnośląskich przedsiębiorców zachęcał natomiast do korzystania z oferty wsparcia w formie pożyczek, dotacji, szkoleń i misji gospodarczych, które także w kolejnych latach będą stanowić najważniejsze elementy oferty gospodarczej DAWG.