Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) informuje o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu.​

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) informuje o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu.

W nawiązaniu do ogłoszenia otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu, w ramach naboru FEDS.07.04-IP.02-034/23  Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ 7.4B  Projekty w zakresie outplacementu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, informuje o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dokument z informacją o wyborze Partnera: