Konferencja Przemysł 4.0 “CYFROWA TRANSFORMACJA W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEMYŚLE”, Wrocław 05.10.2023 r.

CYFROWA TRANSFORMACJA W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEMYŚLE

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji konferencji z obszaru nowych technologii Przemysłu 4.0, która odbędzie się 5 października 2023 w Concordia Design Wrocław pod hasłem: CYFROWA TRANSFORMACJA W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEMYŚLE.

Tegoroczne konferencja poświęcona będzie wyzwaniom i aktywnościom, jakie mogą podjąć przedsiębiorcy w dobie niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej. Podczas wydarzenia omówione zostaną aktualne trendy makroekonomiczne, narzędzia, a także programy wsparcia przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej. Zaprezentowane zostaną również przykłady dobrych praktyk oraz działań pozwalających na podniesienie efektywności energetycznej firm. Przedmiotem rozmów w panelach dyskusyjnych będą wyzwania związane z zieloną transformacją przemysłu oraz zbieraniem, monitorowaniem i zarzadzaniem danymi.

Konferencja adresowana jest do szerokiego kręgu firm związanych z produkcją i logistyką, dostawców maszyn i urządzeń, jak również do firm IT tworzących oprogramowanie dla przemysłu, liderów transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach oraz kadry managerskiej.