Bezpłatne szkolenie online pt. “Access2Markets and ROSA Seminar”

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. “Access2Markets and ROSA Seminar”. Szkolenie to obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets, w tym następujące narzędzia: „Mój asystent handlowy” (informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur celnych), bariery handlowe i inwestycyjne, statystyki w handlu, ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie), Single Entry Point – zgłaszanie restrykcji na rynkach krajów trzecich, preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie.

Data spotkania: 28 września br., godz. 9:00-11:00

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim (i kilku językach krajów UE), bez tłumaczenia na jęz. polski.

Link do informacji w Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Formularz do rejestracji dostępny jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2M-ROSASeminarSeptember2021

Szkolenie jest otwarte dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje, izby, stowarzyszenia biznesowe oraz organizacje promujące handel, ministerstwa, agencje i inne jednostki administracyjne zajmujące się handlem międzynarodowym.