Badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

cropped-logo_ds_dawg-13.png

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

1. Nazwa zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

2. Opis zamówienia:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o rachunkowości. Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego obowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas oceny w/w sprawozdania finansowego.

3. Miejsce realizacji:

Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.

4. Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego:

do dnia 31 marca 2024 roku.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności:

Wynagrodzenie płatne przelewem po realizacji usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. Po złożeniu ofert, zawierających cenę, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi przez Spółkę podmiotami.

7. Sposób i termin składania ofert:

mailem na adres: beata.grabinska@dawg.pl do dnia 10.10.2023 r.