ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia w zakresie usługi dotyczącej „ORGANIZACJI SZKOLEŃ/KURSÓW ZAWODOWYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ NABYCIEM/UZYSKANIEM KOMPETENCJI LUB KWALIFIKACJI”.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia wyceny za usługę organizacji szkoleń/kursów zawodowych w związku realizacją projektu pn. „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku pracy – IV edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Przedmiot zamówienia

Zadanie ma na celu zorganizowanie dla minimum 135 uczestników ww. projektu szkoleń/kursów zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi przez Zamawiającego na etapie doradztwa zawodowego potrzebami szkoleniowymi zmierzającymi do nabycia różnorodnych kompetencji i kwalifikacji. Zakres tematyczny szkoleń/kursów będzie wynikać z potrzeb uczestników po etapie ich rekrutacji projektu. Zamawiający w całym okresie realizacji projektu (01.03.2024 – 31.12.2026) prowadzi ciągły nabór do projektu. W całym okresie realizacji projektu Zamawiający może zgłaszać uczestników na wybrane szkolenia/kursy. W zależności od potrzeb uczestników i zapotrzebowania, szkolenia/ kursy mogą być indywidualne lub grupowe oraz otwarte lub zamknięte. Grupą docelową projektu stanowią osoby:

Ø  zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,

Ø  przewidziane do zwolnienia,

Ø  zagrożone zwolnieniem,

Ø  odchodzące z rolnictwa.

Zamawiający w projekcie założył średnią kwotę na szkolenie/kurs na uczestnika 7 000,00 zł brutto.

Szkolenia/kursy są w 100% finansowane ze środków publicznych (wkład UE i budżetu państwa).

 

Do organizatora/operatora szkoleń (Wykonawcy) należeć będzie:

Ø  przeprowadzenie szkolenia/kursu lub wyszukanie podmiotu/jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie/kurs  w zgłoszonym przez Wykonawcę zakresie i dla określonej liczby osób,

Ø  realizacja szkoleń/kursów w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od potrzeb uczestników,

Ø  opracowanie pretestów i posttestów, mających na celu sprawdzenie przyrostu wiedzy uczestników szkolenia,

Ø  zapewnienie wydrukowanych materiałów szkoleniowych i/lub materiałów w formie elektronicznej,

Ø  zapewnienie przerwy kawowej oraz lunchu dla uczestników (z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych),

Ø  zapewnienie sali szkoleniowej wyposażonej w: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer lub tablice flipchart lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu,

Ø  dostostosowanie zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. głośniejsze mówienie, blokada ruchowa, itp. (w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę),

Ø  zorganizowanie lub przeprowadzenie egzaminów końcowych,

Ø  wydanie uczestnikom dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zaświadczenie/ certyfikat/dyplom),

Ø  zorganizowanie i zakończenie wszystkich szkoleń/kursów najpóźniej do końca grudnia 2026 r.

 

Prosimy o podanie ceny brutto za całość zamówienia oraz ceny jednostkowej brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na e-mail: krzysztof.kubala@dawg.pl  do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 10.00.