„Przekrocz granice w biznesie! Internacjonalizacja dolnośląskich MMŚP”

Zabytkowe wnętrza Pałacu Staniszów pod Jelenią Górą miejscem dyskusji na temat internacjonalizacji podczas drugiego już webinaru zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej w ramach projektu Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej.

Spotkanie podzielone było na dwie części podczas których zaproszeni eksperci – przedsiębiorcy, ekonomiści, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu – rozmawiali o korzyściach płynących z umiędzynarodowienia i barierach internacjonalizacji oraz o internacjonalizacji w czasie pandemii.

Gośćmi spotkania byli:

dr Krzysztof Biegun, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, think tank Impakt Dolny Śląsk

Anna Konopa, Prezes Zarządu Setup Sp. z o.o.

Maciej Szott, Wiceprezes Zarządu Luxon LED Sp. z o.o.

Piotr Krzyżewski, Członek Zarządu Luma Holding

Aneta Mędza, Koordynator Projektów Transgranicznych KARR S.A.

Pierwszego dnia debaty dr Krzysztof Biegun wyjaśnił, czym jest internacjonalizacja i jakie wyzwania wiążą się z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych. Anna Konopa opowiedziała, jak  przeprowadzić internacjonalizację na rynku e-commerce i jaka jest specyfika współpracy z partnerami w Niemczech. Maciej Szott przedstawił drogę od start-upu do lidera rynku z uwzględnieniem internacjonalizacji na różnych etapach rozwoju firmy, a Aneta Mędza zaprezentowała działania instytucji otoczenia biznesu na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Tego dnia w trakcie dyskusji eksperci rozmawiali m.in. o znaczeniu różnic kulturowych w biznesie, strategii marki własnej oraz przygotowaniu do wyjścia poza lokalny rynek.

Podczas drugiego dnia wydarzenia eksperci skupili się bieżącej tematyce związanej z wpływem kryzysu pandemicznego na działalność gospodarczą. Dr Krzysztof Biegun opowiedział o wpływie pandemii na zmianę modelu internacjonalizacji na przykładzie start-upów. Piotr Krzyżewski przedstawił zmiany w modelach internacjonalizacji przemysłu w wyniku kryzysu. Anna Konopa wyjaśniła, jak e-commerce może stać się czynnikiem zmniejszający ryzyko biznesowe, a Aneta Mędza zaprezentowała narzędzia wspierające współpracę gospodarczą w czasie pandemii. W trakcie dyskusji eksperci poruszano takie tematy, jak wpływ pandemii na zerwanie łańcuchów dostaw i znaczenie transformacji energetycznej dla przyszłości gospodarki. Na koniec dwudniowego spotkania eksperci przedstawili najważniejsze rekomendacje dotyczące przyszłości gospodarki Dolnego Śląska w kontekście internacjonalizacji.

linki do webinarów: