“Globalne trendy i wyzwania energetyki”

W dniach 23 i 24 marca 2021 r. odbył się webinar pt. Globalne trendy i wyzwania energetyki, pierwszy z cyklu webinarów organizowanych w ramach projektu Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt służy internacjonalizacji przedsiębiorstw w naszym regionie i tworzeniu dobrego klimatu do inwestowania w Województwie Dolnośląskim. 

Partnerami DAWG w organizacji przedsięwzięcia były Instytut Rozwoju Terytorialnego i Siemens Sp. z o.o. Zaproszeni do dyskusji przedstawiciele certyfikowanych klastrów energetycznych z Dolnego Śląska zaprezentowali działalność klastrów i ich lokalny wpływ na aktywność gospodarczą. Eksperci rozmawiali o wyzwaniach energetyki, przed którymi stoi biznes w związku ze zmianami w regulacjach wynikającymi z Porozumienia paryskiego z 2015 r. i ich rozwinięcia w pakiecie katowickim z 2018 r. Przedmiotem dyskusji była kwestia efektywności energetycznej, śladu węglowego i przykłady rozwiązań lokalnego zastosowania zielonej energii, której zastosowanie może mieć wpływ na optymalizację kosztów działalności gospodarczej. Optymalizacja kosztów zaś jest aspektem koniecznym, by możliwe było konkurowania na rynkach zagranicznych.

Efekty webinaru nie tylko doraźnie służyły jego uczestnikom, ale stanowią wkład do tworzonej przez IRT Strategii Energetycznej Dolnego Śląska, ważnej także z perspektywy rozwoju gospodarczego Województwa. Najważniejsze wnioski ze spotkania to zachęta dla przedsiębiorców do podjęcia współpracy z lokalnymi klastrami, dzięki działalności których możliwa jest dostęp do bardziej „zielonego” miksu energetycznego. W kontekście przyciągania nowych inwestycji również istotny będzie miks energetyczny zapewniający ograniczenie śladu węglowego. Ten czynnik może być jednym z decydujących o zainwestowaniu w naszym Województwie.

linki do webinarów: