Webinarium „Zielone innowacje – potencjalne obszary polsko-argentyńskiej współpracy” – 28.10.2021 r.

W ramach realizacji wydarzeń promocyjnych w projekcie GreenEvo, realizowanym przez Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Krajowej Izby Gospodarczej, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium „Zielone innowacje – potencjalne obszary współpracy między Polską a Argentyną”

Webinar odbędzie się w dniu 28 października w formule online w godz. 14:00-16:30, pierwsza część spotkania poświęcona będzie krótkim prezentacjom nt. możliwości współpracy w dziedzinie zielonych technologii miedzy Polską a Argentyną oraz prezentacji laureatów GreenEvo i ich technologii oraz dyskusji. Po części ogólnej wydarzenia, przewidujemy czas na rozmowy B2B i BTC miedzy polskimi i argentyńskimi firmami/instytucjami.

W Argentynie istnieje ogromny, jeszcze niezagospodarowany potencjał do rozwoju i inwestycji w sektorze „zielonych technologii”, szczególnie tych, które można wykorzystać w rolnictwie wielkoobszarowym, winiarstwie czy przemyśle wydobywczym. „Zielona transformacja” jest jednym z priorytetów argentyńskiego rządu, który w lipcu tego roku ogłosił “Plan rozwoju zielonej produkcji”. Równowaga środowiska naturalnego została w tym dokumencie określona jako jeden z trzech filarów „zielonej produkcji” – obok równowagi społecznej i makroekonomicznej. Plan bierze pod uwagę m.in. utworzenie Narodowego Klastera Energii Odnawialnych; rozwój produkcji pojazdów elektrycznych (Argentyna dysponuje dużymi złożami litu i miedzi, surowców kluczowych dla produkcji baterii); oraz rozwój „łańcucha wodorowego”, dzięki któremu możliwa będzie dekarbonizacja argentyńskiej.

Udział w webinarium stanowi rzadką okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami z Argentyny, zainteresowanymi wprowadzaniem nowych, proekologicznych rozwiązań. Biorąc pod uwagę specyficzną kulturę biznesu w państwach latynoamerykańskich, osobisty kontakt z potencjalnym partnerem biznesowym ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych z nim negocjacji i skutecznego wejścia na rynek tego regionu.

Z perspektywy Argentyny szczególnie interesujące są wszelkie rozwiązania technologiczne z zakresu: odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, oszczędności energii czy budownictwa pasywnego.

Zainteresowanych udziałem w webinarium i spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej do dnia 26 października  br.

Zachęcamy do rejestracji!
Link do rejestracji

Kontakt

Agnieszka Salamończyk: asalamonczyk@kig.pl , 22 6309773, 516 178476

Elżbieta Wojtas: ewojtas@kig.pl , 22 6309752, 516 705 708