newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

rekrutacja

Informujemy, iż z dniem 10 grudnia rozpoczynamy rekrutację do projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja”. Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu tj. w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Udzielone wsparcie musi jednak zakończyć się wraz z końcem działań zaplanowanych w ramach Projektu.
Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępnych w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu DAWG we Wrocławiu.

BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
KONTAKT
tel. 71 736 63 10, 71 736 63 08; 608 367 300
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
http://dawg.pl/pl/page/608/AKTYWIZACJA-DOLNOSLASKIEGO-RYNKU-PRACY---EDYCJA-ll

 

REGIONALNE BIURA PARTNERÓW:

LEGNICA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. M. Rataja 26; 59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 27 77
e-mail: aktywizacja@arleg.eu

NOWA RUDA
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
ul. Kłodzka 27; 57-402 Nowa Ruda
tel.: +48 74 872 70 48
e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl
Oddział w Wałbrzychu
ul. Rynek 6; 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 513 907 106

JELENIA GÓRA
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
e-mail: aktywizacja@karr.pl

WROCŁAW
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4; 52-326 Wrocław
tel.: +48 71 725 42 44
e-mail: aktywizacja@dpin.pl