newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy - edycja ll

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA, DPIN SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (100 osób);
 • szkolenia zawodowe (125 osób);
 • studia podyplomowe (50 osób);
 • staże zawodowe (100 osób);
 • dodatek relokacyjny (25 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób)
 • i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (200 osób).


Oferowane wsparcie przyczyni się do osiaągnięcia założonych celów i rezultatów projektu.

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

 • Okres realizacji projektu: 30 m-cy, październik 2018 – marzec 2021.
 • Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN
 • Wartość dofinansowania: 14 656 367,44 PLN

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. +48 608 367 300
tel. + 48 71 7366310
e-mail: aktywizacja@dawg.pl