newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

gminne centrum obsługi inwestora i eksportera (gcoie)

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE)

GCOIE: kontynuacja projektu „Dolnośląski program wsparcia JST w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów”

CELE:

1. wsparcie gmin w procesach związanych z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów

2. wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji

ZADANIA:

Przyciąganie inwestycji polskich i zagranicznych do gmin Dolnego Śląska poprzez:
• przygotowanie oferty inwestycyjnej gmin
• promocja gmin wśród potencjalnych inwestorów
• wsparcie JST w przygotowaniu gospodarczych projektów promocyjnych
• przeszkolenie pracowników odpowiadających za promocję gospodarczą
• internacjonalizację i wzrost eksportu gminnych podmiotów gospodarczych
• poprawę konkurencyjności gmin

KORZYŚCI DLA GMIN:

1. Wsparcie gmin w procesach związanych z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów:

 • zrewidowanie oferty inwestycyjnej i wskazanie przewagi konkurencyjnej
 • promocja na arenie krajowej i międzynarodowej
 • bezpośrednie dotarcie z ofertą inwestycyjną do potencjalnych inwestorów
 • szkolenia pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę inwestorów
 • wsparcie ekspertów DCOIE w kontaktach z inwestorami
 • wyznaczenie obszarów w opiece proinwestycyjnej i reinwestycyjnej
 • obecność w gospodarczych projektach promocyjnych województwa

2. Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji:

 • wzrost konkurencyjności i innowacyjności gminy w strategicznych i rozwojowych gałęziach gospodarki
 • wpływy fiskalne
 • rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji i wzrost zatrudnienia w firmach
 • poprawa wizerunku gminy i wzrost zainteresowania inwestorów

PAKIET USŁUG DLA GMINNEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA:

1. Audyt potencjału inwestycyjnego gminy.

2. Szkolenia kadry pracowniczej (1-2 osoby) w siedzibie DAWG w zakresie:

 • skutecznego pozyskiwania inwestora
 • prowadzenia działań promocyjnych
 • prowadzenia negocjacji
 • przygotowania i prezentowania ofert inwestycyjnych
 • opieki poinwestycyjnej
 • obsługi eksportera
 • tworzenia i aktualizacji bazy przedsiębiorców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w gminie
 • wystąpień publicznych kończących się z uzyskaniem certyfikatu „MENADŻER ds. INWESTYCJI”. (Łączna liczba godzin szkoleniowych – 10).

3. Tworzenie i bieżąca aktualizacji ofert inwestycyjnych gminy typu greenfield i brownfield oraz wolnych powierzchni biurowych i magazynowych.

4. Promowanie gminy i jej terenów inwestycyjnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych eksportem na wszystkich wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez DAWG we współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej podczas międzynarodowych targów, wystaw i wydarzeń gospodarczych.

5. Promowanie gminy i gruntów inwestycyjnych na stronie DAWG oraz portalu gospodarczym administrowanym przez DAWG.

6. Opieka project managera z DAWG przy prowadzeniu negocjacji z inwestorem (języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski (liczba konsultacji: 3).

7. Przygotowanie listów referencji od inwestorów na potrzeby ofert inwestycyjnych gminy.

8. Przygotowanie na potrzeby promocyjne bazy przedsiębiorców w gminie wg. branż, ze wskazaniem możliwości kooperacyjnych dla potencjalnych inwestorów.

9. Przygotowanie prezentacji inwestycyjnej gminy w wersji on-line oraz wersji papierowej do druku (bez usługi druku).

 

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH OFERTĄ:

Mariusz Sinior, ekspert pro-biz DAWG sp. z o.o.
tel.: 608 621 200, 71 73 66 311
e-mail: mariusz.sinior@dawg.pl