newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

duża regionalna pożyczka inwestycyjna

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego 21 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.

Dostępne są dwa rodzaje pożyczek: powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 5% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia oraz powyżej 1 000 000 złotych do 1 500 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 10% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia.

Pożyczka umożliwia przedsiębiorcom pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. W ramach pożyczki przedsiębiorcy mogą spłacać raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące, bez możliwości karencji w spłacie.

Preferencyjne oprocentowanie wyniesie od 2,85%. DAWG Sp. z o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna


DLA KOGO?
Dla mikro małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw
z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą
na terenie województwa dolnośląskiego
(brak minimalnego okresu działania firmy).

NA JAKI CEL?
Wydatki inwestycyjne – ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości

NA JAKICH WARUNKACH?
minimalna kwota pożyczki: 500 000 zł
maksymalna kwota pożyczki: 1 500 000 zł
oprocentowanie: od 2,85%
marża i prowizja: 0%
maksymalny okres spłaty: 5 lat (60 miesięcy)
wysokość wkładu własnego:
- 5% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia przy pożyczce do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia przy pożyczce powyżej kwoty 1.000.000,00 zł,

Dokumenty do pobrania: >TUTAJ<