newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

logo_adrp_m.jpg 

600_4.jpg

 

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

  • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
  • poradnictwo psychologiczne (120 osób);
  • szkolenia zawodowe (160 osób);
  • studia podyplomowe (60 osób);
  • staże zawodowe (120 osób);
  • dodatek relokacyjny (56 osób);
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.
Okres realizacji projektu: 26 m-cy, lipiec 2016 - sierpień 2018
Całkowity budżet projektu: 12 156 320 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 11 507 760 ,00 PLN
Budżet projektu DAWG: 3 185 330,00 PLN
Wartość dofinansowania DAWG: 3 015 381,00 PLN
Wkład własny DAWG: 169 949,00 PLN

 

pasek_loga_projektu_strona.jpg


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 7366305
tel. + 48 71 7366310
e-mail: aktywizacja@dawg.pl